BÁN ĐẤT CỦ CHI MẶT TIỀN ĐƯỜNG TỈNH LỘ 15

5,000,000,000